loading

tài liệu điện tử

Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây ăn quả miền Trung và miền Nam (Dự án phát triển chè và cây ăn quả)

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 173 tr.

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Nam. 2. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Trung. 3. Cây chè.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả miền Trung và miền Nam như: bưởi, chôm chôm, dứa, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vú sữa, xoài, bòn bon.

Top