loading

tài liệu điện tử

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 505 trang

Chủ đề : 1. Thuốc bảo vệ thực vật -- Việt Nam -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Việt Nam không những giúp cho người đọc nắm được một cách đầy đủ những loại thuốc hiện nay đang được lưu hành ở nước ta mà còn cung cấp những hiểu biết cần thiết cơ bản về trách nhiệm của những người sản xuất, mua bán, sử dụng, bảo quản thuốc BVTV trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe và môi trường cho cộng đồng dân cư ở các địa phương và cho người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp.
Cung cấp những kiến thức khoa học để hiểu và thực hiện việc sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc BVTV theo 4 đúng.
-Cung cấp những hiểu biết về thành phần, tính chất, tác động của những loại thuốc hiện đang lưu hành ở nước ta để mọi người nắm được và sử dụng đúng, tránh để lầm lẫn dẫn đến những hậu quả không tốt về kinh tế, xã hội và môi trường.

Top