loading

tài liệu điện tử

Tuyển tập tiêu chuẩn thóc gạo của Việt Nam, một số nước và tiêu chuẩn quốc tế

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 59 Trang

Chủ đề : 1. Lúa gạo -- Thế giới. 2. Lúa gạo -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tài liệu của Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm về tiêu chuẩn thóc gạo bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam, một số nước trong khu vực và thế giới (Malaysia, Phillippine, Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ) và một số tổ chức quốc tế (ISO, Codex).

Top