loading

tài liệu điện tử

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam, Tập 3, Tiêu chuẩn phân bón

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 53 Trang

Chủ đề : 1. Phân bón -- Tiêu chuẩn. 2. Vi sinh vật.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam về phân bón: phân vi sinh vật, nguồn gien vi sinh vật.

Top