loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quốc tế khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 81 Trang

Chủ đề : 1. Công nghệ cao -- Lâm Đồng. 2. Nông nghiệp -- Lâm Đồng. 3. Trái cây -- Lâm Đồng -- Nghiên cứu. 4. Tài liệu hội thảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp như: ứng dụng công nghệ Bioreactor trong giống cây trồng và dược liệu; phát triển Sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô; ứng dụng công nghệ LED trong nhân giống thực vật…

Top