loading

tài liệu điện tử

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 4-2012 chuyên đề phát triển cây có múi bền vững

Nhà xuất bản : Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 436 trang

Chủ đề : 1. Cây có múi -- Bệnh và côn trùng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Các báo cáo về:
- Hiện trạng và định hướng phát triển cây có múi ở ĐNB và ĐBSCL (ThS. Lê Thanh Tùng, Cục trồng trọt).
- Tổng kết kết quả thành tựu nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật mới của Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam về cây có múi cho các tỉnh phía Nam (TS. Nguyễn Văn Hòa, Phó viện trưởng Viện cây ăn quả Miền Nam).
- Chuỗi giá trị cây có múi (TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội làm Vườn VN)

Top