loading

tài liệu điện tử

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 7-2012 chuyên đề ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất rau hoa

Nhà xuất bản : Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 422 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Hoa -- Bệnh và loài gây hại. 3. Rau.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Các bài báo cáo về :
- Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có tác động đến canh tác rau hoa bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế của Tỉnh Lâm Đồng.
- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất rau.
- Kết quả nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc giống rau hoa tại Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau, hoa.
- Kết quả nghiên cứu và chuyển giao TBKT về lĩnh vực hoa cây cảnh của Viện Cây ăn quả miền Nam.

Top