loading

tài liệu điện tử

Kỷ yếu hội nghị khoa học nông nghiệp CAAB năm 2012: Phát triển nông nghiệp bền vững. Chuyên đề: Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm và quản lý chuỗi giá trị

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 72 Trang

Chủ đề : 1. Cá tra -- Sinh sản. 2. Nấm mốc. 3. Nông nghiệp bền vững. 4. Kỷ yếu hội nghị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu nghiên cứu về đặc tính nấm mốc Aspergillus sinh tổng hợp Nariginases trên môi trường rắn; nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ da cá tra; một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩm yaourt...

Top