loading

tài liệu điện tử

Hội nghị đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả các tỉnh phía Nam

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 79 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu nói về phát triển sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả bao gồm: phát triển giống cây trồng, chương trình giống cây ăn quả đặc sản, công nghệ sau thu hoạch, chế biến.

Top