loading

tài liệu điện tử

Các biện pháp sinh học trong phòng chống sâu bệnh hại cây trồng nông nghiệp

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 94 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu các biện pháp sinh học trong phòng chống sâu bệnh hại cây nông nghiệp : sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; nâng cao tính kháng của cây trồng.

Top