loading

tài liệu điện tử

Hội nghị quốc gia về chọn tạo giống lúa

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 96 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Giống.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về cách chọn tạo giống lúa bao gồm phương pháp cổ truyền như: nghiên cứu giống lúa chống chịu khô hạn, giống lúa có phẩm chất gạo tốt, phát triển giống lúa cạn LC93-1…; phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa như: ứng dụng kỹ thuật điện di Protein SDS – Page, xác định gen fgr điều khiển tính trạng mùi thơm bằng phương pháp Fine Mapping với Microsatellites…

Top