loading

tài liệu điện tử

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu đa dạng hóa cây trồng, ý nghĩa sinh thái kinh tế theo định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang

Nhà xuất bản : Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 42 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Tiền Giang -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về định hướng phát triển đa dạng, phát triển cây trồng góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

Top