loading

tài liệu điện tử

Sổ tay sâu và bệnh hại trên cây cam sành

Nhà xuất bản : Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật

Mô tả vật lý : 38 Trang

Chủ đề : 1. Cam -- Bệnh và loài gây hại.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về kỹ thuật trồng cây cam sành theo phương pháp mới nhằm khắc phục một số bệnh cây như: Rầy, sâu vẽ, nhện, bệnh vàng lá Greening, thối rễ…

Top