loading

tài liệu điện tử

Báo cáo hội nghị khoa học viện nghiên cứu rau quả năm 2013

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Rau Quả

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 82 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Phát triển. 2. Trái cây -- Nghiên cứu. 3. Báo cáo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu báo cáo hội nghị của viện nghiên cứu rau quả năm 2013 về cách chọn tạo và phát triển giống cây ăn quả, rau, legumes, các loại hoa.

Top