loading

tài liệu điện tử

Cẩm nang kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam sành

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 159 tr.

Chủ đề : 1. Cam -- Bệnh và loài gây hại. 2. Cây ăn quả -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh cây cam sành.

Top