loading

tài liệu điện tử

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 2 -2013 chuyên đề sản xuất rau theo VietGap

Nhà xuất bản : Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 447 trang

Chủ đề : 1. Khuyến nông -- Việt Nam -- Nghiên cứu. 2. Rau -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nội dung diễn đàn lần này gồm các báo cáo chuyên đề:
- Một số nhận định về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (ThS. Lê Thanh Tùng-Cục Trồng trọt).
- Những mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao có thể áp dụng trong nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam (TS. Ngô Quang Vinh-Phó Viện Trưởng Viện KHKTNNMN) .
- Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ông Lê Minh Dũng-PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh
- Hợp tác sản xuất và tiên thụ rau VietGAP.

Top