loading

tài liệu điện tử

Giới thiệu giống cây trồng & quy trình kỹ thuật mới.T.2

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 157 trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Giống.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nhân kỹ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (1952-2012), viện đã xuất bản cuốn “Giới thiệu giống cây trồng & quy trình kỹ thuật mới (Quyển2) nhằm tiếp tục giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật mới nhất gần đây đến với bà con nông dân và cán bộ làm công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Top