loading

tài liệu điện tử

Tập huấn an toàn trong sản xuất nông sản - trình độ cơ bản & trung cấp

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 94 trang

Chủ đề : 1. Nông sản -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập huấn an toàn trong sản xuất nông sản - trình độ cơ bản & trung cấp

Top