loading

tài liệu điện tử

Tài liệu tập huấn tăng cường năng lực huấn luyện và khuyến nông chuyên ngành cây ăn quả (TOT)

Nhà xuất bản : Viện Cây ăn Quả Miền Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 207 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Khuyến nông -- Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Dự án tăng cường hệ thống khuyến nông để áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây ăn quả ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Top