loading

tài liệu điện tử

Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002 (Kỷ niệm 35 năm thành lập viện)

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Mô tả vật lý : 70 Trang

Chủ đề : 1. Bảo vệ thực vật -- Nghiên cứu. 2. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu nghiên cứu về sâu, bệnh hại, cỏ dại hại cây trồng, chuột hại, thuốc bảo vệ thực vật, biện pháp sinh học bảo vệ thực vật, sâu có ích và một số kết quả khảo nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Top