loading

tài liệu điện tử

Kết quả nghiên cứu khoa học phát triển sản xuất chuối chất lượng cao

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Mô tả vật lý : 99 Trang

Chủ đề : 1. Chuối -- Việt Nam -- Kỹ thuật trồng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu nói về kết quả nghiên cứu phát triển cây chuối của Việt Nam nhằm đưa cây chuối Việt Nam phát triển xứng đáng với tiềm năng, có mặt rộng rãi hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Top