loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn sử dụng chiếu xạ như một biện pháp kiểm dịch thực vật

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 27 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định kỹ thuật cụ thể bằng phương pháp chiếu xạ đối với dịch hại hoặc vật thể thuộc diện KDTV như một biện pháp KDTV.

Top