loading

tài liệu điện tử

Dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật: khái niệm và áp dụng

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 18 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn đưa ra khái niệm về dịch hại không phải là dịch hại kiểm dịch thực vật (KDTV) nhưng thuộc diện điều chỉnh và nhận dạng các đặc điểm của chúng. Tiêu chuẩn cũng hướng dẫn việc áp dụng khái niệm này cùng các liên quan khác trong hệ thống qui định KDTV.

Top