loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn thông báo trường hợp không tuân thủ và hành động khẩn cấp

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 16 Trang

Chủ đề : 1. Kiểm dịch thực vật -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện thông báo trong các trường hợp sau: chuyến hàng nhập khẩu không tuân theo yêu cầu kiểm dịch thực vật, hồ sơ chứng nhận kiểm dịch thực vật, phát hiện trong chuyến hàng có dịch hại, trong chuyến hàng chứa sinh vật có tiềm năng gây hại thực vật.

Top