loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn chương trình diệt trừ dịch hại

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 19 Trang

Chủ đề : 1. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tiêu chuẩn qui định nội dung chương trình diệt trừ dịch hại nhằm hình thành hoặc tái thiết vùng không nhiễm dịch hại.

Top