loading

tài liệu điện tử

Hướng dẫn đối với việc xuất khẩu, vận chuyển, nhập khẩu và phóng thả các tác nhân phòng trừ sinh học và những sinh vật có ích khác

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 25 Trang

Chủ đề : 1. Sinh học -- Phân loại. 2. Thực vật -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu tiêu chuẩn hướng dẫn việc quản lý nguy cơ liên quan đến xuất khẩu, vận chuyển, nhập khẩu, phóng thả các tác nhân phòng trừ sinh học hoặc các loại sinh vật có ích khác.

Top