loading

tài liệu điện tử

Kỷ yếu hội nghị khoa học: phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2010

Mô tả vật lý : 202 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Chăn nuôi -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội nghị khoa học về phát triển nông nghiệp trong các lĩnh vực nông học, chăn nuôi, thú y thích ứng với sự biến đổi khí hậu.

Top