loading

tài liệu điện tử

Hội thảo: triển khai sản xuất cây ăn trái rải vụ vùng Nam Bộ

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 127 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Nam bộ.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội thảo giới thiệu biện pháp rải vụ thu hoạch 05 loại cây ăn trái chủ lực vùng Nam Bộ: xoài, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, thanh long nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất cây ăn trái trong thời gian tới.

Top