loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quốc gia: bệnh cây và sinh học phân tử

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2007

Mô tả vật lý : 120 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Bệnh và đề kháng bệnh dịch. 2. Cây trồng -- Việt Nam -- Công nghệ sinh học. 3. Sinh học phân tử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ sinh học nhằm khắc phục các bệnh lý thực vật như: bệnh hại lúa do virus, bệnh Thán Thư trên dưa leo và cà chua, nấm gây bệnh thối rễ cam, quýt…

Top