loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quốc gia: Bệnh cây và sinh học phân tử

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 155 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Bệnh và đề kháng bệnh dịch. 2. Cây trồng -- Việt Nam -- Công nghệ sinh học. 3. Lúa -- Việt Nam -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh. 4. Rau -- Việt Nam. 5. Sinh học phân tử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ sinh học trong bệnh lý thực vật và sử dụng chất kích kháng cho lúa và rau.

Top