loading

tài liệu điện tử

VIETGAP Qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi và cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 50 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Cây chè -- Việt Nam. 3. Rau -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với sức khỏe con người đặc biệt đến sự phát triển bền vững nông nghiệp nước ta. Để góp phần đẩy mạnh sản xuất nông sản thực phẩm an toàn nói chung và rau quả nói riêng phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành “VietGAP – Qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam”.

Top