loading

tài liệu điện tử

Sổ tay người nông dân trồng cây ăn trái cần biết

Nhà xuất bản : Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 136 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu cung cấp kiến thức và kỹ năng tối thiểu về: tác dụng nông dược cho mọi người nông dân, sử dụng những kinh nghiện thực tiễn của các chuyên viên bảo vệ thực vật để hướng dẫn bà con việc thực hiện áp dụng nông dược cho thật đúng.

Top