loading

tài liệu điện tử

Tài liệu huấn luyện sản xuất quả an toàn (dành cho người huấn luyện)

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 79 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Cây trồng -- Việt Nam -- Khía cạnh dinh dưỡng. 3. Cây trồng -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vấn đề thay đổi nhận thức của người nông dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao để sản xuất rau quả an toàn cho sức khỏe con người không ảnh hưởng xấu đến môi trường và cộng đồng là quan trọng hơn cả. Trước yêu cầu thiết yếu đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn biên soạn tài liệu này nhằm huấn luyện, giúp người nông dân trồng cây ăn quả an toàn theo tiêu chuẩn GAP.

Top