loading

tài liệu điện tử

Khảo sát tuyển chọn công thức chất mang dạng lỏng cho hai dòng vi khuẩn Burkholderia tropica và Enterobacter cloacae

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 111 trang

Chủ đề : 1. Phân bón -- Việt Nam -- Tiêu chuẩn. 2. Vi sinh vật học đất -- Việt Nam. 3. Luận án.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Khảo sát tuyển chọn công thức chất mang dạng lỏng cho hai dòng vi khuẩn Burkholderia tropica và Enterobacter cloacae nhằm tạo ra chế phẩm phân bón vi sinh có chức năng bổ sung vi sinh vật có khả năng phân giải lân, đồng thời có khả năng cố định đạm và vi sinh tổng hợp IAA trong đất, phục vụ ngành nông nghiệp.

Top