loading

tài liệu điện tử

Nâng cao năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trữ xoài cát hòa lộc (Mangifera indica. var Cat Hoa Loc) bằng biện pháp xử lý hóa chất trước và sau thu hoạch

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2007

Mô tả vật lý : 247 trang

Chủ đề : 1. Xoài -- Việt Nam -- Kỹ thuật trồng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Xoài Cát Hòa Lộc không những có tiếng trên thị trường nội địa mà còn có giá trị xuất khẩu. Vì vậy, các nhà vườn luôn tìm cách xử lý cho xoài ra hoa quanh năm tuy nhiên chưa có biện pháp làm tăng năng suất và phẩm chất trái. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này là :
- Làm tăng năng suất và phẩm chất của xoài bằng cách áp dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật, dưỡng chất trước khi thu hoạch.
- Khắc phục hiện tượng chảy nhựa sau khi thu hoạch.
- Kéo dài thời gian tồn trữ xoài Cát Hòa Lộc bằng cách áp dụng putrescine trước và sau thu hoạch.

Top