loading

tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả vi nhân giống gốc ghép cây có múi

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 81 trang

Chủ đề : 1. Cây có múi -- Bệnh và côn trùng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đề tài “Ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả vi nhân giống gốc ghép cây có múi” được thực hiện từ tháng 8/2000 đến tháng 4/2001 nhằm xây dựng qui trình vi nhân giống Volkamer, Carrizo citrnge và bưởi Năm Roi để có thể chủ động đáp ứng được cây gốc ghép cho sản xuất.

Top