loading

tài liệu điện tử

Achievements challenges in 2008

Nhà xuất bản : Institute Agricultural of Science for Southern Vietnam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 142 Trang

Chủ đề : 1. Biến đổi khí hậu -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường. 2. Biến đổi khí hậu -- Việt Nam -- Nghiên cứu. 3. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngành nông nghiệp từ bao lâu nay luôn phải điều chỉnh để đáp ứng với biến đổi khí hậu : hạn hán, lũ lụt hoặc thời kỳ kéo dài của thời tiết ấm và lạnh. Thị trường giá cả thực phẩm gia tăng trên thế giới.
Ở Việt Nam, năm 2008, viện nghiên cứu khoa học miền Nam (IAS) đã cho ra 16 qui trình công nghệ mới. Bên cạnh đó IAS nghiên cứu rủi ro tài chính toàn cầu và biến đổi khí hậu, đồng thời hoạch định chương trình cải thiện lợi tức của người nông dân thông qua việc cải tạo mùa màng, chăn nuôi, hệ thống trang trại, đất đai, cậy trồng.

Top