loading

tài liệu điện tử

IAS research highlights

Nhà xuất bản : Institute Agricultural of Science for Southern Vietnam

Năm xuất bản : 2007

Mô tả vật lý : 78 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Công nghệ sinh học. 2. Cây trồng -- Việt Nam -- Giống. 3. Chăn nuôi -- Việt Nam -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Viện nghiên cứu khoa học miền Nam (IAS) thực hiện những dự án nghiên cứu thực nghiệm trong việc phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp, nhân giống và công nghệ trang trại. Ngoài ra viện nghiên cứu công nghệ sinh học, cải thiện mùa màng, chăn nuôi, bảo vệ cây trồng, an toàn sinh học.

Top