loading

tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của biện pháp quản lý vườn để giảm khả năng nhiễm bệnh vàng lá Greening trong vườn trồng cam sành bằng cây giống sạch bệnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 105 tr.

Chủ đề : 1. Cam -- Việt Nam -- Bệnh và loài gây hại. 2. Cam -- Việt Nam -- Giống. 3. Luận án.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích tìm ra giải pháp hữu hiệu có thể hạn chế khả năng nhiễm bệnh vàng lá Greening cho vườn cam sành bằng cách trồng cây giống sạch bệnh vàng lá Greening.Để ngăn ngừa sự nhiễm bệnh vàng lá Greening cho vườn cam sành mới trồng bằng 3 cách: (1) chọn thời điểm trồng cây trong năm, (2) áp dụng kỹ thuật phòng trừ Rầy Chống Cánh Diapharina citri và (3) xén cành tạo tán thích hợp.

Top