loading

tài liệu điện tử

VIETGAP - Quy trình sản xuất nông nghiệp cho rau quả tươi và cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 50 tr

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam. 2. Nông sản -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 3. Rau -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Để góp phần đẩy mạnh sản xuất nông sản thực phẩm an toàn nói chung và rau, quả nói riêng phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ra đời cuốn "Quy trình sản xuất nông nghiệp cho rau quả tươi và cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam".

Top