loading

tài liệu điện tử

Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hành GAP cho cây ăn quả, cây mít, cây chuối

Nhà xuất bản : SOFRI

Năm xuất bản : 2007

Mô tả vật lý : 130 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hướng dẫn thực hành cây ăn quả

Top