loading

tài liệu điện tử

Kỷ yếu hội thảo khoa học bảo vệ thực vật phục vụ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh phía nam và Tây Nguyên

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 225 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Bệnh và đề kháng bệnh dịch.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu các bệnh gây ra do virus và biện pháp phòng ngừa trên thực vật như: cây Hồ Tiêu, cây chuối, cây Điều…

Top