loading

tài liệu điện tử

Kết quả bảo tồn tài nguyên di truyền nông nghiệp

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 217 trang

Chủ đề : 1. Bảo tồn tài nguyên -- Việt Nam -- Khía cạnh xã hội. 2. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Nghiên cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chiến lược phát triển tài nguyên nông nghiệp phục vụ cho việc xuất khẩu nông sản. Vấn đề bảo tồn tài nguyên di truyền nông nghiệp đang được nghiên cứu và phát triển.

Top