loading

Sách, tuyển tập

Lời chào quá khứ : tập truyện ngắn / Trung Trung Đỉnh

Tác giả : Trung Trung Đỉnh

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 563 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049838866

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số trong văn học. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2163/2020
(VH 5250)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2164/2020
(VH 5251)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top