loading

Sách, tuyển tập

Những cuộc đi và cái nhà : tùy bút / Inrasara

Tác giả : Inrasara

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049807039

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số trong văn học. 2. Tùy bút. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2157/2020
(VH 6070)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2158/2020
(VH 6071)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top