loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862-1975 / Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Linh, Hồ Sĩ Thành

Tác giả : Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Linh, Hồ Sĩ Thành

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 719 tr. ; 21 cm

ISBN : 978-604-58-9610-5

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Nhà tù Côn Đảo (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1862-1975. 2. Nhà tù -- Việt Nam -- Côn Đảo. 3. Tù nhân chính trị -- Việt Nam -- Côn Đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Côn Đảo từ lâu đã trở thành dải đất thân thiết thiêng liêng, nơi ngưỡng mộ và tưởng nhớ của những người cách mạng và của nhân dân cả nước ta. Cuốn Lịch sử Nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975) được biên soạn công phu, với nhiều tư liệu quý, song, như các tác giả đã nêu rõ, đây mới là bản sơ thảo còn cần được tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh. Vả chăng, cuộc sống bao giờ cũng phong phú và sinh động hơn sự diễn tả bằng lời văn Cuốn sách này là một tài liệu quý để bồi dưỡng ý chí chiến đấu, tinh thần lạc quan và niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, giáo dục các thế hệ ngày nay và mai sau lòng tự hào và biết ơn đối với các chiến sĩ cách mạng đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Thành công của cuốn sách này là đã vẽ được bức tranh toàn cảnh qua các thời kỳ của Côn Đảo, gắn liền cuộc đấu tranh ở Côn Đảo với phong trào cách mạng trong nước và trên thế giới, chừng nào nêu được khúc hùng ca Côn Đảo trong thiên anh hùng ca vĩ đại của dân tộc ta chống thực dân, đế quốc giành độc lập, tự do, ghi lại những gương chiến đấu oanh liệt và tình đồng chí thương yêu đùm bọc lẫn nhau của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng bị tù đày, tóm tắt những bài học kinh nghiệm lớn của Côn Đảo

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2084/2020
(14151)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2085/2020
(14152)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top