loading

Sách, tuyển tập

Ngang qua thị trấn Ngàn Mây / Trương Gia Giai ; Tố Hinh dịch

Tác giả : Trương Gia Giai ; Tố Hinh dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 375 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049830761

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1976/2020
(VH 1922)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1977/2020
(VH 1923)
Đang bận
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1978/2020
(VH 1924)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top