loading

Sách, tuyển tập

Lật hạ ký. T.1 / Cửu Nguyệt Hi ; Giang Giang dịch

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi ; Giang Giang dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 331 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049780660

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1756/2020
(VH 1653)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1757/2020
(VH 1654)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top