loading

Sách, tuyển tập

Người đến từ bóng tối / Tang Giới ; Thiện Thanh dịch

Tác giả : Tang Giới ; Thiện Thanh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 575 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049844492

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1754/2020
(VH 1877)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1755/2020
(VH 1878)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top