loading

Sách, tuyển tập

Đào / Linh Lê

Tác giả : Linh Lê

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 274 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049782398

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1801/2020
(VH 4427)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1802/2020
(VH 4428)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top